ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΛΛΗΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΗ CANICROSS - BIKEJORING - SKIJORING ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΛΛΗΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΗ CANICROSS - BIKEJORING - SKIJORING
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΛΛΗΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΗ CANICROSS - BIKEJORING - SKIJORING ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΛΛΗΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΗ CANICROSS - BIKEJORING - SKIJORING

The Appropriate Equipment...

To engage in canicross with your dog, you need some basic equipment. It is important to choose gear that fits both the owner and the dog correctly, providing comfort and freedom of movement. Before you start or even during the run, it’s also good to familiarize your dog with basic commands and balance them well during the run.

CANICROSS & SKIJORING

BELT

Run comfortably with your dog

Belt for Running Beltare ideal for canicross. They help to keep your hands free and run comfortably while simultaneously controlling the dog. There are various types for beginners as well as for professional athletes Belt help reduce pressure on the lower back and promote proper running technique. It is equipment that will assist you in achieving optimal performance. Most belts have a carabiner in the front that connects to the dog’s elastic leash. The carabiner moves in a loop in the front and follows your companion’s movements, providing balanced pressure on your hips even if the dog pulls off-center. This makes it easier to maintain balance and contact with your dog, even during turns.
Belts have many adjustment possibilities to accommodate various body shapes.

HARNESS

Consider your dog’s safety.

The harness is an adjustable strap for your dog’s pulling with an ergonomic design.
A harness is essential for the comfort, performance, and injury prevention of your dog during running. Its placement highlights the strength of your dog. The Harnesses are specifically designed for activities with a high pulling point, such as canicross, the bikejoring or the skijoring. The pulling force is maximized and evenly distributed across your dog’s body without exerting pressure on their spinal column, transforming running into an entirely new experience for both you and your dog. There are various types of harnesses. Harnesses even for beginners.

BUNGEE LEASH

The perfect choice for your dog’s self-control.

The Bungee Leash for dogs may not be intended for professional use in races, but it is an excellent option for any active dog and owner. The Bungee Leash, thanks to its elasticity, has the ability to absorb shocks, determine your dog’s self-control, and is friendly to both your back and your dog’s.

Leashes are available in two lengths, 2 meters and 2.8 meters. The 2-meter leashes provide positive control over your dog and are ideal for canicross and hiking. For activities such as bikejoring and skijoring, where a safe distance from your equipment is required, the length of 2.8 meters is the perfect choice.

The core of the Bungee Leash is made of high-quality rubber, strong enough to withstand even the strongest dogs. It connects to your dog’s harness with a carabiner, which is the safest option. Carabiners usually lock automatically, ensuring that your dog will not get away. There are various types of leashes depending on your requirements.

BIKEJORING & SCOOTER

BIKE ANTENNA

Use the bike safely.

Safety is crucial in high-speed activities, such as Bikejoring. With the help of the Bike Antenna, the Bungee Leash (2.8m) is less likely to get tangled in the front wheel. The Bike Antenna fits most bikes and is easy to assemble. The antenna can be detached without disassembling its base from the bike, which is practical if you use the bike without the dog.

The Bike Antenna is lightweight and durable with a flexible base to follow your dog’s movements in turns and changes in terrain.

Its thickness is 10mm. It can be mounted either on top or below the handlebars.

CaniCross Greece™ does not supply the equipment
But exclusively collaborates with Canistores.com. n their online store, you can find all the necessary equipment for your activities.