ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 2024

Τα παρακάτω αρχεία αφορούν την προβολή του αγώνα σε όλα τα μέσα Μπορείτε να κατεβάσετε την διάσταση, το trailer ή το ηχητικό spot που θέλετε  να προβάλετε 

BANNERS

VIDEO